ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ 1923 – 1981      |      ΣΑΔΑΣ ΠΕΑ – ΤΜΗΜΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ 1923 – 1981
ΣΑΔΑΣ ΠΕΑ – ΤΜΗΜΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΡΧΕΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ 1923 – 1981
ΣΑΔΑΣ ΠΕΑ – ΤΜΗΜΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΧΡΥΣΑΥΓΗ (ΑΥΓΗ) ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
Α.Μ. ΤΕΕ    8275

ΣΠΟΥΔΕΣ

Διπλωματούχος Αρχιτέκτων, Σχολή Αρχιτεκτόνων Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) 1957 - 1962

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Πολεοδομίας Πανεπιστημίου Λονδίνου 1962 - 1965

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

Διεύθυνση Πολεοδομίας Δήμου Μείζονος Λονδίνου 1962 - 1965

Επί συμβάσει υπάλληλος Δημοσίου 1965 - 1982

Σύμβουλος Υπουργού Εσωτερικών 1982 - 1984

Σύμβουλος Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων 1984 - 1987

Αντιπρόεδρος της Δημόσιας Επιχείρησης Πολεοδομίας και Στέγασης 1984 - 1988

Σύμβουλος του Δημάρχου Αθηναίων 1990 - 1994

Συνεργάτης του Προέδρου της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας 1995 - 1997

Πρόεδρος του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος της Μητροπολιτικής Περιοχής Αθηνών  1998 - 2004

Πρόεδρος της Εταιρίας Δημόσιας Περιουσίας   2009 - 2011

Γραφείο Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθηνών, Υπ. Δημοσίων Έργων, 1965 - 1967. Διευθυντής Π. Βασιλειάδης.

ΣΠΟΥΔΕΣ

 

1957 – 1962

 • Δίπλωμα Αρχιτέκτονα Μηχανικού Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

1962 – 1965

 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Πολεοδομίας Πανεπιστημίου Λονδίνου.

 

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

 

1962 – 1965

 • Διεύθυνση Πολεοδομίας Δήμου Μείζονος Λονδίνου.

1965 – 1982

 • Επί συμβάσει υπάλληλος Δημοσίου.

1965 – 1990

 • Ιδιώτης Μελετητής.

 

 

ΕΠΙΤΕΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ

 

1982 – 1984

 • Σύμβουλος Υπουργού Εσωτερικών: Συμμετοχή στη διαμόρφωση πολιτικής και νομοθεσίας για την αναδιοργάνωση και ενίσχυση του ρόλου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

1984 – 1987

 • Σύμβουλος Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων: Συμμετοχή στη νομοθεσία για την εφαρμογή των Ρυθμιστικών Σχεδίων Αθηνών  και Θεσσαλονίκης, εκπροσώπηση  σε συνεργασίες με άλλα Υπουργεία και Ευρωπαϊκή Ένωση.

1984 – 1988

 • Αντιπρόεδρος της Δημόσιας Επιχείρησης Πολεοδομίας και Στέγασης.

1990 – 1994

 • Σύμβουλος του Δημάρχου Αθηναίων: Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα. Προετοιμασία και ολοκλήρωση του διεθνούς διαγωνισμού για το τραμ της Αθήνας.

1995 – 1997

 • Συνεργάτης του Προέδρου της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας: Υποστήριξη της Ελληνικής Αντιπροσωπείας στις συνεδριάσεις της Ένωσης Ευρωπαϊκών Περιφερειών.

1998 – 2004

 • Πρόεδρος του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος της Μητροπολιτικής Περιοχής Αθηνών.

2009 – 2011

 • Πρόεδρος της Εταιρίας Δημόσιας Περιουσίας.

 

 

*Το υλικό της ανάρτησης παραχωρήθηκε στο Αρχείο από την ίδια τη βιογραφούμενη -το φθινόπωρο του 2020- . Την ευχαριστούμε πολύ. Ακόμα η ίδια η βιογραφούμενη θεώρησε τα τελικά κείμενα της ανάρτησης. 

ΣΠΟΥΔΕΣ

 

 • Δίπλωμα Αρχιτέκτονα Μηχανικού  Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, 1962.

 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Πολεοδομίας Πανεπιστημίου Λονδίνου, 1965.

 

 

Α. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

 

Α. 1. ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

 

1962 – 1965

Δήμος Μείζονος Λονδίνου [Greater London Council]

 • Συνεργασία με Δήμους του Λονδίνου για πολεοδομικά και οργανωτικά θέματα και με ιδιώτες επιχειρηματίες για κατευθύνσεις αστικής ανάπτυξης.

 • Συνεργασία για πολεοδομικές αναπλάσεις και δημιουργία νέων εμπορικών κέντρων ή οικιστικών μονάδων.

 

1965 – 1967

Γραφείο Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθηνών, Υπ. Δημοσίων Έργων [Δ/ντης Π. Βασιλειάδης].

 • Ολοκλήρωση  και  τρίγλωσση  έκδοση  του  Ρυθμιστικού  Σχεδίου  Μείζονος  Περιοχής  Αθηνών [Πόλεις  εντός  Πόλεως].  Αποσυμφόρηση  κέντρου  με  κέντρα  Διαμερισμάτων,  γειτονιές, στόχος για 2000 τα 4 εκ. κάτοικοι.

 

1967 – 1971

Δ/νση Χωροταξίας Υπ. Συντονισμού [Δ/ντης Ν. Κατοχιανός].

 • Σύνταξη Περιφερειακών Σχεδίων για την Ευρύτερη Περιοχή Αθηνών και Νήσων Αιγαίου.

 • Μελέτες σκοπιμότητας πιλοτικών έργων, συνεργασία για τη σύνταξη 5ετών και ετησίων Προγραμμάτων Δημοσίων Επενδύσεων, συμμετοχή σε διυπουργικές επιτροπές  για τη σύνταξη.

 

1983 – 1984

Σύμβουλος Υπ. Εσωτερικών [Υπ. Γ. Γεννηματάς. Συνεργάτες Σύμβουλοι  Αλ. Παπαδόπουλος, Π.Μαΐστρος, Ε. Σερέλη, Ν. Τάσιος].

 • Συμμετοχή  στη  διαμόρφωση  πολιτικής  και  νομοθεσίας  για  την  αναδιοργάνωση  και ενίσχυση του ρόλου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε συνεργασία με τις ‘Ανοικτές Πόλεις’ του Υ.Χ.Ο.Π. [υπέρβαση του κατακερματισμού], Προγραμματικές Συμβάσεις [μεταξύ Τ.Α. και Φορέων Διοίκησης], Δημοτικές Επιχειρήσεις [αποτελεσματικότητα και ενίσχυση των οικονομικών], μεταφορά αρμοδιοτήτων από την Κεντρική Διοίκηση. Περιοδείες, ενημερωτικές ομιλίες και προβολή των νέων θεσμών.

 • Προετοιμασία νόμου για την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση.

 

1984 – 1987

Σύμβουλος Υπ. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων  Έργων [Ε. Κουλουμπής].

 • Συμμετοχή στη σύνταξη σχεδίων νόμου για το Περιβάλλον, συνεργασία με το Υπουργείο Χωροταξίας Ολλανδίας [V.R.O.M,] για την αξιολόγηση των νέων Οργανισμών  Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας και Εθνικού Οργανισμού Περιβάλλοντος.

 • Εκπρόσωπος του Υπουργείου στην Εθνική Επιτροπή Κατοικίας.

 

1984 – 1988

Αντιπρόεδρος της Δημόσιας Επιχείρησης Πολεοδομίας και Στέγασης [ΔΕΠΟΣ].

 • Εκτός από καθήκοντα διοίκησης της Επιχείρησης, παρακολούθηση έργων όπως Πρόγραμμα Στέγασης Ομογενών στην Αν. Πελοπόννησο, αποκατάσταση Συγκροτήματος Αρσακείου και Πλατείας Δικαιοσύνης, οικιστικής ανάπτυξης και ανάπλασης Καισαριανής.

 

1990 – 1994

Σύμβουλος Δημάρχου Αθηναίων.

 • Συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα [ΕΟΚ] για την εφαρμογή του Προγρ. για την Αθήνα του Δημάρχου Αντ. Τρίτση [1990-92], προετοιμασία ένταξης σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα, συμμετοχή σε συνέδρια του  Eurocities σε Ευρωπαϊκές πόλεις.

 • Συνεντεύξεις και επιλογή νέων συνεργατών μεταπτυχιακής επιμόρφωσης για υποστήριξη Τομέων του Δήμου.

 • Σύνδεσμος – εκπρόσωπος του Δήμου για την ανάθεση και παρακολούθηση των μελετών του τραμ. Α’ φάση σε Ελληνική ομάδα [Φραντζεσκάκης, Συμεών], Β΄φάση σε SEMSLLY.

 • Οργάνωση Διημερίδας ‘Ρυθμ. Σχέδιο Αθηνών – Δέκα Χρόνια Μετά’ από Δ. Αθηναίων με Οργανισμό Ρυθμ. Σχεδίου Αθήνας [ΟΡΣΑ] και Σύλλογο Ελ. Πολεοδόμων [ΣΕΠΟΧ].

 

1994

Συνεργάτης Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ.

 • Θέματα χωροταξικής πολιτικής κατά το 6μηνο της Προεδρίας της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα.

 

1995 – 1997

Συνεργάτης του Προέδρου της Ενιαίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης Αθηνών – Πειραιώς και της Ένωσης Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδας [ΕΝΑΕ] Ε. Κουλουμπή.

 • Προετοιμασία και υποστήριξη της Ελληνικής Αντιπροσωπείας στις τακτικές συναντήσεις της Ένωσης Περιφερειών Ευρώπης.

 • Υποστήριξη της ΕΝΑΕ στο Habitat II για την υπογραφή της Διακήρυξης για Ανθρώπινη Κατοικία – Διαχείριση Μητροπολιτικών Περιοχών.

 

1998 – 2004

Πρόεδρος του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας – Αττικής [ΟΡΣΑ]. [Προϊσταμένη Αικ. Συκιανάκη].

 • Αποκατάσταση  ανενεργών  λατομείων  σε  συνεργασία  με  κατασκευαστικές  εταιρίες, χρησιμοποιώντας υλικά [μπάζα] από μεγάλα έργα [μετρό, Αττική Οδό].

 • Συμπλήρωση θεσμικής προστασίας ειδικών περιοχών όπως Ζώνη Προστασίας Υμηττού, Κηφισού, Μεσογείων, Υγροβιότοπου Σχοινιά.

 • Μητροπολιτικές Παρεμβάσεις. Προγράμματα στρατηγικού και καινοτόμου χαρακτήρα σε συνεργασία με Ο.Τ.Α., ιδιωτικούς φορείς και κεντρική διοίκηση. Πρόγραμμα Ανάπλασης Λιμενο-βιομηχανικής Ζώνης Δραπετσώνας-Κερατσινίου. Πρόγραμμα Ανάπλασης Περιοχής Καραϊσκάκη [παρά τις πολύμηνες προσπάθειες, δεν πραγματοποιήθηκαν].

 • Συνεργασία, ατελέσφορη, για Συντονιστικό Φορέα Δημοσίων Συγκοινωνιών Αθήνας.

 • Έκδοση Π. Δ/τος για το Θαλάσσιο Μέτωπο της Αθήνας, από Φάληρο ως Αγ. Μαρίνα. Προστασία και ελεγχόμενη βιώσιμη ανάπτυξη δραστηριοτήτων αναψυχής, τουρισμού και πολιτισμού.

 • Μητροπολιτικό Πάρκο Ελληνικού.

 • Έρευνες [2] του Σπουδαστηρίου Πολεοδομίας του ΕΜΠ [Λ. Βασενχόφεν].

 • Προετοιμασία, συνεργασία με την Διεθνή Ένωση Αρχιτεκτόνων [UIA] και προκήρυξη διεθνούς διαγωνισμού, με μέσο συνολικό Συντ. Δόμησης  2,5  και αυτοχρηματοδότηση από περιορισμένη πολεοδόμηση, ύστερα από έγκριση του Πρωθυπουργού.

 • Συνέδριο ΤΕΕ για παρουσίαση και απόψεις φορέων.

 • Μητροπολιτικό Πάρκο Τατοΐου.

 • Προμελέτη σκοπιμότητας για την προστασία και ανάδειξη της δασικής έκτασης και των κτισμάτων και αξιοποίηση της γεωργικής γης, ύστερα από εντολή του Γρ. Πρωθυπουργού.

 • Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης Πύργου Βασιλίσσης.

 • Ανακατασκευή και συντήρηση των στοιχείων του πάρκου που είχε βανδαλιστεί.

 • Σύσταση και ανάληψη ευθύνης από τον Φορέα Διαχείρισης του πάρκου [Τ. Αυτοδιοίκηση και εκπρόσωποι φορέων].

 • Συνεργασία με ‘Ομάδα Παρακολούθησης ΄Εργων’ για τη χωροθέτηση των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων [Προσπάθεια αποφυγής μόνιμων εγκαταστάσεων].

 • Φαληρικός Όρμος [σε συνεργασία με ‘Αθήνα 2004’].

 • Παρουσίαση προηγούμενων μελετών  [Γρ. Θ. Παπαγιάννη] σε 6 πολεοδόμους διεθνούς κύρους και διαμόρφωση αντίστοιχων προτάσεων ανάπτυξης.

 • Εκπόνηση Σχεδίου Ανάπτυξης από ΟΡΣΑ με τη συνδρομή 2 επιλεγμένων προτάσεων [J. Acebillo και B. Reichen] και Ελλήνων ειδικών,  με στόχο τη δημιουργία πόλου αναψυχής και αθλητισμού, ενσωματώνοντας τις Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις, αλλά και με σύνδεση της πόλης με τον παραθαλάσσιο χώρο.

 • Παρακολούθηση και παραλαβή των ερευνών που ανατέθηκαν στο Παν/μιο  Θεσσαλίας [υπεύθυνος Δ. Οικονόμου].

 • Επικαιροποίηση του Ρυθμ. Σχεδίου Αθηνών 1985. Σύνταξη του Επιχειρησιακού Προγράμματος  για  την επικαιροποίηση, με αξιοποίηση των πιο πάνω ερευνητικών προγραμμάτων, των συμπερασμάτων σχετικού Συνεδρίου, ειδικής μελέτης του ΟΟΣΑ [OECD] και συνεργασία με συναρμόδια τομεακά υπουργεία.

 • Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα

 • Συνεργάτης Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ

 

2010 – 2012

Εταιρία Ακινήτων Δημοσίου [ΕΤΑΔ]. Πρόεδρος, ύστερα από Απόφαση της αρμόδιας Επιτροπής της Βουλής [με Γεν. Δ/ντη τον Δ. Λάμπρου].

Αντικείμενο της Εταιρίας, που περιλαμβάνει ακίνητα του ΕΟΤ, Ολυμπιακά και της Κτηματικής Εταιρίας του Δημοσίου [ΚΕΔ], είναι η αξιοποίησή τους με διαχείριση, παραχώρηση, ενοικίαση. Ο ρόλος του Προέδρου, εκτός από τη λειτουργία του Διοικ. Συμβουλίου, περιελάμβανε:

 • Συνεργασία με το ΤΑΥΠΕΔ, Τράπεζες, Δήμους και επικεφαλής της Διοίκησης [π.χ. Δασικές, Αρχαιολογικές Υπηρεσίες] για εγκρίσεις απαραίτητες για την αξιοποίηση.

 • Επισκέψεις ακινήτων σε Αν. Μακεδονία και Θράκη, Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, κ.α.

 • Σημαντικά ακίνητα που προωθήθηκαν για αξιοποίηση περιλαμβάνουν: Μαρίνες Αλίμου, Φλοίσβου και Αρετσούς, ιαματικά λουτρά Καϊάφα, Ξενία και Camping Παλιουρίου Χαλκιδικής, ‘Αστέρια’ Γλυφάδας, Αχίλλειο Κέρκυρα.

 

 

Α. 2. ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

 

1965 – 1966

 • Μελέτη Τουριστικής Αναπτύξεως περιοχής Λέντα Ν. Κρήτης. Ανάθεση του Υπ. Συντονισμού σε πρώτη ομάδα αναπτυξιακών και πολεοδομικών μελετών.  [Συνεργάτες Ωκ. Προκοπίου, Γ. Θεοδοσόπουλος, Κ. Σαρρής, Θ. Διαμαντόπουλος].

 

1972 – 1973

 • Πολεοδομικαί Σταθεραί [Standards] Χώρου. Ανάθεση του Υπ. Δημοσίων Έργων [συνεργάτης Ν. Παπαδόδημας για τη Β΄φάση του Ρυθμ.  Σχεδίου Αθηνών].

 

1973

 • Σύμβουλος του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος για τη διεξαγωγή αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού, για το νέο κτίριο γραφείων του.

 • Σύμβουλος ιδιωτικών επιχειρήσεων για την επιλογή θέσεων νέων εγκαταστάσεων: ΕΤΑΒΙΚ [Μαρινόπουλος]. ΤΙΤΑΝ  Α.Ε.

 

1974

 • Τοπική Ανάπτυξη – Πολεοδομική Πολιτική Δήμων και Κοινοτήτων: Ανάθεση Υπ. Εσωτερικών- Ένωσις Δήμων και Κοινοτήτων [με Ι. Μιχαήλ, Ν. Παπαδόδημα].

 

1976

 • Ανάπτυξη Αγροτικών Οικισμών σε Αναπτυσσόμενες Χώρες: Ανάθεση F.A.O. Ηνωμένων Εθνών σε IMMIMCO Corp. [με Ν.Georgulas και Α. Ηardman].

 • Προστασία Μνημείων και Συνόλων-Πρόταση Θεσμικού Πλαισίου: Ανάθεση και έκδοση της μελέτης της Ελληνικής Εταιρίας. [Συνεργάτης Ν. Παπαδόδημας]. Εξέταση της υφιστάμενης νομοθεσίας και πρόταση βάσει των νέων αναγκών.

 

1977 – 1979

 • Χωροταξικό Σχέδιο και Πρόγραμμα Χαλκιδικής: Ανάθεση Υπ. Συντονισμού, Δ/νση Χωροταξίας στα  γραφεία ΟΑΟΜ – Κ. Γκάρτσος και Μ. Δάλλα. Συνεργασία με Δ.Εμμανουήλ, Τ. Σιετή-Διβέρη, Λ. Αρεταίο, κ.α. Αντικείμενο-στόχος της μελέτης ήταν η οργανωμένη τουριστική και οικιστική ανάπτυξη με προστασία του περιβάλλοντος και των παραγωγικών πόρων.

 

1979 – 1982

 • Μελέτη Γενικής Αναπτύξεως Χανίων – Σούδας – Ακρωτηρίου: Ανάθεση του Υπ. Συντονισμού στα γραφεία ΙΠΠΟΔΑΜΟΣ  [Α. Τρίτσης-Α. Μαρκοπούλου]  Ι. Αντωνόπουλος και Π. Κοτζιάς. Συνεργάτες οι Αλ. Πανταζής, Γ. Μπίκος, Χ. Μανουκιάν, Κ. Ρόκος και Φ. Παπαγεωργίου. Περιλάμβανε: Οικιστική Ανάπτυξη Χανίων, Λιμενική Ανάπτυξη Σούδας.

 • Προστασία και Ανάδειξη Παλαιού Λιμένα Χανίων, Ανάπτυξη Παραλιακών Ζωνών, Οικιστική Ανάπτυξη Κουμ-Καπί και Πολεοδομικά Σχέδια χωριών.

 

1991 – 1992

 • Consultants for Adjustment, Development and Restructuring [CADRES]: Η Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα [με Ηλ. Πλασκοβίτη και Ν. Γιακουμέλο]. Ανάθεση  E.E. DG XVI.].

 

 

B. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

1975 – 1978

Κίνηση για Ουσιαστική Αυτοδιοίκηση [ΚΙΝΟΥΣΑ].

 • Ιδρυτικό μέλος και μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής ομάδας επιστημόνων, αιρετών της Τοπ. Αυτοδιοίκησης  [Τ.Α.], καλλιτεχνών και ενδιαφερόμενων  πολιτών, με στόχο τη συμμετοχή των πολιτών στα θέματα περιοχής τους, την υποστήριξη με εξειδικευμένη γνώση, αλλά και την πίεση προς τη Βουλή και τη Διοίκηση για την ενδυνάμωση του ρόλου της Τ.Α. στην κοινωνία.

 • Οργάνωση σεμιναρίων και  ομιλιών  και  έκδοση  φυλλαδίων  για  το  Σύνταγμα, τις  Κοινωνικές υποδομές, κ.α.

 

1977

Επιτροπή Κοινωνικών Επιστημών Υπουργείου Παιδείας, Υποεπιτροπή Πολεοδομίας.

 • Επεξεργασία περιεχομένου ξένων πανεπιστημίων και πρόταση γνωστικού αντικειμένου Μεταπτυχιακών σπουδών στην Πολεοδομία. [Με Γρ. Διαμαντόπουλο, Ι. Πυργιώτη, Αρ. Ρωμανό, κ.ά.].

 

1975 – 1979

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος [ΤΕΕ].

 • Μόνιμη Επιτροπή Τοπικής Αυτοδιοίκησης/Πρόεδρος

– Οργάνωση ημερίδων και εκδόσεων για την αναδιοργάνωση και ανάδειξη της Τ.Α. ως  βασικού παράγοντα δημοκρατικής λειτουργίας της  Πολιτείας. Ανάδειξη συμμετοχικών διαδικασιών πολιτών και κοινωνικών ομάδων.

– Εκδόσεις μελετών όπως Δημοτική Καθαριότητα, Θεσμικό και Οικονομικό Πλαίσιο της Τ.Α., Κοινωνικός Εξοπλισμός της Τ.Α., κ.α.

– Νέο Αεροδρόμιο της Αθήνας και Εθνικό Χωροταξικό Σχέδιο και Πρόγραμμα: Με βάση το υλικό και τις προτάσεις των Ομάδων, οργάνωση συνεδρίων ευρύτατης συμμετοχής [κόμματα, φορείς, ειδικοί τεχνικοί].

 

1980

Αστικοποίηση και ο Ρόλος των Πόλεων στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα.

 • Ανάθεση Ε.C. DGXVI, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Λίβερπουλ.

 

1988 

Βελτίωση της Διαδικασίας Λήψεως Αποφάσεων στη Διοίκηση Μητροπολιτικών Περιοχών της Διεθνούς Ενώσεως για την Έρευνα και Ανάπτυξη Μητροπολιτικών Περιοχών [Ίντερνετ].

 

1994 – 2005

Ίδρυμα Α. Τρίτση για τα Δικαιώματα και την Απελευθέρωση των Λαών.

 • Εκτελεστής διαθήκης [4] και μέλος του Δ.Σ.

 • Α. Τρίτσης, Ημερίδα 10 χρόνια μετά το θάνατό του.

 • Το Δικαίωμα του Πολίτη στην Πόλη, Ημερίδα με Δ. Αθηναίων.

 

2004 – 2006

Κίνηση Πολιτών Κολωνακίου, συντονιστής.

 • Ομάδα  πρωτοβουλίας  για  τον  έλεγχο  χρήσεων  γης  και  θέματα  της  γειτονιάς, που αργότερα εξελίχθηκε σε σωματείο.

 

 

Γ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ

 

 • Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας.

 • Βρετανικό Ινστιτούτο Πολεοδομίας [Royal Town Planning Institute].

 • Διεθνής Ένωση Έρευνας και Ανάπτυξης Μητροπολιτικών Περιοχών [INTERNET].

 • Σύνδεσμος Ελλήνων Πολεοδόμων και Χωροτακτών.

 

 

Δ. ΤΑΞΙΔΙΑ

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ 

 

 

1965

 • Βουλγαρία: Παρουσίαση του Ρ.Σ. Αθηνών 1965.

1986

 • Γαλλία – Παρίσι: Πρόσκληση του Υπ. Πολεοδομίας Χωροταξίας [ACTIM], ενημέρωση σε θέματα πολεοδομίας και κατοικίας.

1991

 • Ην. Βασίλειο – Αγγλία [με  Α.  Τρίτση]: πρόσκληση κυβέρνησης για παρουσίαση προγραμμάτων Αγγλικών Δήμων.

1996

 • Τουρκία – Κωνσταντινούπολη: Habitat II.

1998

 • Αυστραλία – Sydney: Eνημέρωση Ελληνικής Αντιπροσωπείας για Ολυμπιακούς Αγώνες.

2000

 • Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής – Ατλάντα: Eνημέρωση Ελληνικής Αντιπροσωπείας για Ολυμπιακούς Αγώνες.

2003

 • Ην. Βασίλειο – Λονδίνο: Πρόσκληση του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων [Α.Α] με Αλ. Τομπάζη. Ομιλία για την οργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων στην Αθήνα.

1998 – 2000

 • Ιταλία, Ισπανία, Γαλλία, Ολλανδία, Γερμανία, Πορτογαλία: Συναντήσεις METREX.

 

 

ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΑ 

 

 • Φινλανδία, Σουηδία, Τσεχία, Αυστρία, Ελβετία, Κροατία, Ιρλανδία, Μεξικό, Κούβα, Χιλή,
 • Αργεντινή, Βραζιλία, Περού, Βολιβία, Αίγυπτος, Μαρόκο, Ζάμπια, Ουζμπεκιστάν, Ιράν,
 • Συρία, Ιορδανία, Ισραήλ, Ομάν, Ινδία, Νεπάλ, Σρι Λάνκα, Μαλδίβες, Καμπότζη, Ν. Βιετνάμ,
 • Αλάσκα, κυρίως μεταξύ 2004 και 2010.

 

Ε. ΣΧΟΛΙΑ 

 

Όπως φαίνεται και από το Βιογραφικό μου Σημείωμα, το μεγαλύτερο μέρος της επαγγελματικής μου ζωής απασχολήθηκα στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, με σχέση εργασίας που μου έδινε τη δυνατότητα μιας ευρύτερης οπτικής στο εκάστοτε αντικείμενο, αν και δεν έγινα ποτέ κανονική υπάλληλος Δημοσίου. Ακόμα και τα λίγα, σχετικά, χρόνια που εργάστηκα ως ελεύθερος επαγγελματίας, το κύριο τμήμα της δραστηριότητάς μου, ήταν μελέτες για το Δημόσιο, ανατεθειμένες από Δημόσιους Φορείς.

 

Δεν είναι τυχαίο ότι ασχολήθηκα επανειλημμένα με δύο θέματα, την Τοπική Αυτοδιοίκηση και την Αθήνα.

Για την Τοπική Αυτοδιοίκηση [Τ.Α.] αφορμή ήταν το έντονα πολιτικοποιημένο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας [ΤΕΕ] τα πρώτα χρόνια της μεταπολίτευσης, που μου έδωσε την ευκαιρία να εμπλακώ -με πολλή όρεξη- σε ένα πολιτικό θέμα [διεύρυνση του ρόλου της Τ.Α.], χωρίς δική μου κομματική ένταξη, έντονη εκείνη την εποχή.

Η μελέτη της Αθήνας ήταν η πρώτη [Ρ.Σ.Α.], μια ενδιάμεση [Ν.Α. Αθηνών-Πειραιώς] και η σχεδόν τελευταία μου δουλειά [ΟΡΣΑ]. Δύο παράγοντες ενέτειναν τη μελέτη των θεμάτων της Αθήνας. Η ένταξη της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα [ΕΟΚ], Ευρωπαϊκή Ενωση [ΕΕ] αργότερα, και οι Ολυμπιακοί Αγώνες.

 

Στα πρώτα βήματα της επαγγελματικής μου ζωής, ο Πολεοδομικός Σχεδιασμός, η Χωροταξία και η Περιφερειακή Ανάπτυξη ήταν λίγο γνωστά στην Ελλάδα.

Ενδεικτικά σημειώνω ότι όταν το 1966-67 έγινε μια πρώτη προσπάθεια σύστασης Συλλόγου Ελλήνων Πολεοδόμων, με δυσκολία βρέθηκαν 20 άτομα, απαιτούμενα για την ίδρυση σωματείου, με πτυχίο Πολεοδομίας. Όμως η ένταξη της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ενωση και οι Ολυμπιακοί Αγώνες στην Αθήνα, έδωσαν την ευκαιρία μελετών των αρμοδίων Γενικών  Δ/νσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, συνεργασιών με φορείς κρατών- μελών, συνεδρίων, κ.α.

Παράλληλα, διαμόρφωσαν τις συνθήκες για σταδιακή αύξηση των ατόμων με σπουδές στην Πολεοδομία και Χωροταξία, τον εμπλουτισμό των μαθημάτων αυτών στα Πανεπιστήμια. Και σταδιακά εξοικείωσαν τη Δημόσια Διοίκηση και την Κοινή Γνώμη στο Σχεδιασμό και Προγραμματισμό.

 

Αυτή η διαδικασία ‘ωρίμανσης’ ήταν μακροχρόνια και όχι πάντα αποτελεσματική.

Παράδειγμα ότι το Ρ.Σ.Αθήνας ξεκίνησε το 1964, νομοθετήθηκε για τη Μείζονα Αθήνα το 1985, θεσμοθετήθηκε η Ενιαία Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αθηνών-Πειραιώς [χωρίς Αν. και Δ. Αττική] το 1997 ενώ παράλληλα ιδρύθηκε η Περιφέρεια Αττικής, συντάχθηκε Σχ. Νόμου, χωρίς όμως να ψηφιστεί, για το επικαιροποιημένο Ρ.Σ,Α. το 2004, και τέλος καταργήθηκε ο Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας-Αττικής το 2018!

 

Παρά τις πιο πάνω θετικές εξελίξεις, παραμένουν στη Δημόσια Διοίκηση κάποια ουσιαστικά προβλήματα, όπως ο κατακερματισμός φορέων και αρμοδιοτήτων ή η αδυναμία σύνταξης ενός ολοκληρωμένου Προγράμματος.

Γενικότερης εμβέλειας πρόβλημα είναι η αδυναμία κοινωνικών φορέων, πολιτικών Κομμάτων και Διοίκησης για διάλογο. Για κάθε πρόταση έργου και κάθε μεταρρύθμισης, υπάρχει πάντα απόρριψη ή αντίθετη πρόταση, με άρνηση διαλόγου, διαπραγμάτευσης και κατάληξη σε κοινά αποδεκτή λύση. Αποτέλεσμα είναι το έργο ή η μεταρρύθμιση να μην πραγματοποιούνται, ή –σε κάποιες περιπτώσεις– να πραγματοποιούνται πολλά χρόνια  μετά, συνήθως με όρους δυσμενέστερους από τις αρχικές προτάσεις.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το Μητροπολιτικό Πάρκο Ελληνικού.

‘Υστερα από επανειλημμένες μελέτες του ΟΡΣΑ, Υπουργικά Συμβούλια και υιοθέτηση του Πρωθυπουργού για δημιουργία πάρκου με μέσο συντ. δόμησης 0,25 και κάποιες επιχειρηματικές χρήσεις που θα του προσπόριζαν οικονομική αυτοδυναμία, και μετά από συνεχή αρθρογραφία στον τύπο και Ημερίδες της Τ. Αυτοδιοίκησης, η γενική άποψη ήταν « η αδιαπραγμάτευτη θέση για τη μετατροπή του συνόλου της έκτασης σε Μητροπολιτικό Πάρκο με πολιτιστικές και αθλητικές χρήσεις και χωρίς καμία πώληση ή διάθεση οιουδήποτε τμήματός της».

Προφανώς η σημερινή κατάληξη καθυστέρησε 20 χρόνια ένα πολύπλευρα σημαντικό έργο για την Αθήνα, χωρίς να είναι η καλλίτερη από τις προτεινόμενες.

Αντιθέτως, ο συντονισμός που κατάφερε η ολιγομελής Ομάδα Παρακολούθησης Έργων για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, με συμμετοχή, κατά περίπτωση, εκπροσώπων αρμόδιων Υπουργείων, εξασφάλισε τουλάχιστον την έγκαιρη υλοποίηση των έργων. Προβλήματα δημιουργήθηκαν από τις πιέσεις των διεθνών συνομοσπονδιών για μεγάλες και μόνιμες αθλητικές εγκαταστάσεις [που δεν ήταν απαραίτητες] και από την μη έγκαιρη απόφαση για τη μεταολυμπιακή χρήση των εγκαταστάσεων αυτών.

 

Κάνοντας έναν απολογισμό των 50 [1962-2012] χρόνων δουλειάς, με ένα διάλειμμα 5 ετών πλούσιων σε εμπειρίες ταξιδιών, είναι πολλές οι απογοητεύσεις από προσπάθειες που δεν καρποφόρησαν, αλλά παρηγορητική η αίσθηση ότι έχει πια δημιουργηθεί μια ‘κρίσιμη μάζα’ ανθρώπων και συνθηκών, που διεκδικούν μια καλλίτερη οργάνωση του αστικού χώρου και του φυσικού περιβάλλοντος.

 

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

 

 • Planning and Urban Design, Study and Training Program on Metropolitan Problems, 1967 [με Δ. και Ν. Κατοχιανού]. Πολεοδομικός Προγραμματισμός και Πολιτικές Αποφάσεις. Τεχνικά Χρονικά, 1974 [με Ι. Μιχαήλ και Π. Κομίλη].

 • Η Σύγχρονη Αντιμετώπιση της Προστασίας της Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Αρχιτεκτονικά Θέματα, 1975.

 • Προστασία  Μνημείων  και  Παραδοσιακών  Οικισμών,  Ελληνική  Εταιρία,  1975  [με  Ν. Παπαδόδημα].

 • Ανασκόπηση  και  Προβληματική  για  μια  Τουριστική  Πολιτική  στην  Ελλάδα.  Περιοδικό  ΑΝΤΙ, 1975 [με Κ. Γκάρτζο].

 • Mixed Uses in Athens Urban Area. Built Environment, 1977 [with N. Georgulas].

 • Αξιολόγηση της Δομής και Λειτουργίας της Περιοχής Αθηνών. Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 1978

 • Για Ένα Δημοτικό Πρόγραμμα Κοινωνικής και Οικονομικής Ανάπτυξης, ΚΙΝΟΥΣΑ, 1979.

 

 

ΟΜΙΛΙΕΣ

 

 • Χωροθέτηση Βιομηχανιών στη Β. Ελλάδα. ΤΕΕ Κεντρικής Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη 1977.

 • Νέος Μεταβατικός Νόμος  για  την  Τοπική  Αυτοδιοίκηση.  Τοπική  Ένωση  Δήμων  και Κοινοτήτων Νομού Χανίων, Χανιά 1984.

 • Διαχείριση Μητροπολιτικών Περιοχών. Συνέδριο ΤΕΕ 1996.

 • Ένα Όραμα για την Αθήνα.  Διεθνές Συνέδριο ΤΕΕ 1996.

 • Ποιοτική Αναβάθμιση του Αστικού Τοπίου της Αθήνας. 2002.

 • Planning the City of Tomorrow. RED’s Meeting 2010.

 

 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ

 

 • Μπορεί να αναπνεύσει το Κέντρο της Αθήνας. Το Βήμα.

 • Να ξανα-οργανώσουμε την Πόλη από την Αρχή. Έρευνα Ελευθεροτυπίας, Ιαν. 1990.

 • Απαντήσεις στον Ημερήσιο Τύπο για το ‘Ελληνικό’. 2000-2004.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΕΡΓΩΝ